praktyczne szkolenie SEO
Praktyczne Szkolenie SEO - Fabryka Marketingu - Kwiecień 2019
Certyfikat SEO Pozycjonowanie i Link Building
SEO i Pozycjonowanie i Link Building - Sprawny Marketing – kwiecień 2017
szkolenie Facebook
Social Elite - Szkolenie Facebook – kwiecień 2018
zaświadczenie rodo
Działalność podmiotu przetwarzania po wejściu RODO 2018 - kwiecień 2018