Responsywna strona WWW i wtyczka WordPress

Rozbudowana strona w formie blogu z dużą ilością tekstu.

Zbudowana na wordpressie, wdrożona na szablonie wybranym przez klienta, wzbogaconym o specjalne grafiki. Dodatkowo został przygotowany moduł do wyliczania podatku VAT razem z zapleczem ze statystykami.

Grafiki na potrzeby projektu wykonane przez grafika Joanna Kądziela – kreacja2d.pl

Zobacz online: vatdlarolnikow.pl